Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

Ngày 16/3/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk ban hành Quyết định số 243A/QĐ-CQLTT về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
Nội dung công bố: tại đây.