Hoạt động

Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk chuyển về trụ sở mới tại 17 Trường Chinh, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Ngày 05/10/2020, Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk chính thức chuyển về trụ sở mới tại 17 Trường Chinh, phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.