Kiểm tra, kiểm soát

Đắk Lắk: Cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra theo Kế hoạch chuyên đề đối với 53 cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh

Nhằm đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, từ đó ngăn chặn và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ngày 24/11/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch kiểm tra chuyên đề lĩnh vực kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường năm 2020 đối với 53 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.