Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk thực hiện thanh tra chuyên ngành công thương đối với 02 đối tượng trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 3503/QĐ-BCT ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020, ngày 12/6/2020, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã ban hành 02 Quyết định về việc thanh tra chuyên ngành công thương đối với 02 đối tượng trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể: Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu đối với Công ty TNHH MTV xăng dầu Ngọc Hiếu, địa chỉ: thôn Tân Hòa 2, xã Ea Knuec, huyện Krông Pắk (tại Quyết định số 564/QĐ-CQLTT) và thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, về xúc tiến thương mại, xuất nhập khẩu đối với siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột (tên gọi tắt của Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Sài Gòn - Buôn Ma Thuột), địa chỉ tại: 71 Nguyễn Tất Thành, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột (tại Quyết định số 565/QĐ-CQLTT).

Thực hiện theo các Quyết định nói trên, hoạt động thanh tra được tiến hành đảm bảo đúng nội dung, thời gian, tiến độ, phạm vi; đảm bảo khách quan, trung thực, công khai, dân chủ; trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành được thực hiện theo đúng quy định của Luật Thanh tra năm 2010 và các quy định của pháp luật về thanh tra chuyên ngành công thương. Quá trình thanh tra không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra, không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra.

Kết thúc quá trình thanh tra, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk đã có kết luận đối với các đối tượng được thực hiện thanh tra. Theo đó:

Công ty TNHH MTV xăng dầu Ngọc Hiếu cơ bản đã chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh xăng dầu theo quy định tại Nghị định 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các quy định của pháp luật có liên quan (Kết luận số 664/KL-CQLTT ngày 17/7/2020).

Siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột cơ bản chấp hành quy định của pháp luật về các điều kiện thủ tục pháp lý trong lĩnh vực an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương, điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các sản phẩm thực phẩm thuộc 08 nhóm hàng quản lý của Bộ Công Thương được bày bán tại Siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột còn thời hạn sử dụng, có nhãn hàng hóa ghi đầy đủ các nội dung theo thông tin hồ sơ công bố và các nội dung bắt buộc thể hiện trên nhãn hàng hóa theo các quy định của pháp luật; các sản phẩm do siêu thị tự sản xuất và sản phẩm đang kinh doanh có nguồn gốc, xuất xứ, hồ sơ tự công bố, kiểm nghiệm và hợp quy (đối với mặt hàng có yêu cầu) theo quy định; nguyên vật liệu sử dụng cho việc sản xuất thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được kiểm nghiệm chất lượng đầy đủ; đảm bảo các quy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh, các nhân viên trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm đáp ứng yêu cầu về sức khỏe và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm; chấp hành các quy định của pháp luật về xúc tiến thương mại theo quy định tại Luật Thương mại năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành (Kết luận số 706/KL-CQLTT ngày 24/7/2020).

Các kết luận thanh tra nêu rõ: Qua hoạt động thanh tra chưa phát hiện yếu tố lỗi tồn tại, tuy nhiên Công ty TNHH MTV xăng dầu Ngọc Hiếu, siêu thị Co.opmart Buôn Ma Thuột cần tiếp tục phát huy những nội dung tích cực đã được Đoàn thanh tra đã chỉ ra, tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình trong việc sản xuất, kinh doanh. Đồng thời liên tục cập nhật các quy định mới của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh của mình để áp dụng. Điều này không chỉ giúp quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh tại các đơn vị tuân thủ đúng quy định pháp luật mà còn góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền, bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng, lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân kinh doanh làm ăn chân chính khác.

Phúc Nguyễn