Tin tức sự kiện

Cục quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Quản lý thị trường 07 tháng đầu năm 2020 và giao ban

Ngày 31/7/2020, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và giao ban công tác chỉ đạo, điều hành của Cục Quản lý thị trường tháng 7 năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm.